Giriş

Hüsnü AYDOĞDU ve ANADOLU

Hüsnü Aydoğdu’ya göre, müzik yoldaştır, sırdaştır, dert ortağı ve zevk ortağıdır. Manevi dertlerimize reçetesiz ve parasız ilaçtır. Halkın acısı, hasreti, ağıtı, çilesinin aynasıdır. Dünyanın ortak lisanıdır. Dilini anlamasanız da sizi değişik dünyalara, hülyalara götürür. Kötülükleri kavgayı bitirir. Kardeşliği, barışı, güzelliği işler…”

Hüsnü Aydoğdu, türkülerin harman olduğu topraklarda vücut buldu. Türkülerle ağladı, türkülerle güldü. O türküleri derleyip Türk halk müziği repertuarına kazandırdı. Anadolu 2 albümünden bunlardan bir demet sundu.

Türk halk müziğini sınırlar ötesinde tanıtmak, sevdirmek için çabalayan fahri kültür elçisi Hüsnü Aydoğdu, “Anadolu  1” adını verdiği albümünden sonra yeni albümüne “Anadolu 2” adını verdi. İçinde kendi derlemelerinden beş türkünün yer aldığı bu güldestede, Erzurum, Sivas vadi yöresi ezgileriyle Yozgat ve Kırşehir’den iki dağ çeşitlemesi yer aldı.

Erzurum ve Doğu yöresinden “Ankara Postası” ve “Mendilim” adlı iki ezgiyi enstrümantal olarak icra etti. Başta Divriği olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait “Ağgül” türkülerinin bilinmeyen, Ezbider Aktncılar varyantını Hüsnü Aydoğdu gün yüzüne çıkardı. Bu uzun havayı “Kesik Kerem”, “Kösedağ”, “Karlı Dağlar”, “Maley”, “Var Git Duman”, “Şirin Ezbideı”, “Madımah Bitti mi ola?”, “Yıldız” ve “Çiçek Dağı” adlarını verdikleri eserler izledi. ‘Maley”, “Oturak Havası”, “Şirin Ezbider’, “Köprünün Altı Diken” ve “Var Git Duman” adlı parçalar Hüsnü Aydoğdu imzasını taşıyor.

Türk halk müziğinin bütün enstrümanlarını çalan Hüsnü Aydoğdu’ya vücut veren mekânlardan ve zamanlardan söz edeIim:

Bir adı da Ezbider olan Akıncılar ilçesinin Balçık köyü Suşehri ovasına bakar. Ezanların, kervanların, Kızıldağ’a oduna gidenlerin, uzun havaların, çoban kavallarının, kağnı gıcırtılarının, kelebek ve arı vızıItılarının, pınar çağıltılarının, rüzgâra karışan gök gürültülerinin, ninnilerin, manilerin duyulduğu bu Cennet yurt köşesinde 1948 yılında bir çocuk dünyaya gelir. Okulu bulunmayan bu köyde müezzin olarak yetişir. Çok küçük yaşlarda ezan okur. Çobanlık yapar.

Okumaya olan tutkusu, onu 1969 yılında Sivas Pamukpınar Öğretmen Okuluna, 1974 yılında Atatürk Eğitim Enstitüsü Müzik bölümüne, 1989 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet konservatuarına, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, müzik eğitimi bölümüne ulaştırır.

İki yıl ilkokul öğretmenliğinin ardından Ankara, İstanbul, Kars, ve Sivas illerinde Müzik öğretmeni olarak görev yapar.

1980 – 2002 yıllarında TRT İstanbul radyosu Türk Halk Müziği saz sanatçısı olarak görev yapar. Aynı yıllarda TRT Folklor Kurumu, Anadolu Foklor Vakfı ile yurt içi ve yurt dışı ABD, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Kıbrıs, Polonya’ya halk müziği ve oyunları gösteri turlarına katılır.

1981-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu Sanatçılığı döneminde ikiz kemaneyi ortaya çıkartarak halk müziğimize katar.

2002 yılından itibaren, Amerika Washington’da Türk Halk Müziği koroları eğitim ve yönetimini yapmaya başlayacaktır. Sunumlar yapacak, açtığı kurslarla idealindeki çalıp söyleyen bir topluluk kurmayı başaracaktır. Çoğunluğu yabancılardan oluşan Türk Halk Müziği topluluğu ile Amerika’da ülkemizi başarıyla temsil edecek, kültürümüzü yaymayı sürdürecektir.

Hüsnü AYDOĞDU, Washington’da Kennedy Center adlı kültür merkezinde çalıştı. Arlington, Virginia’daki dershanesinde dünyanın çeşitli kültürlerinden gelen müzik severlere bağlama, kemane, kemençe, piyano ve şan dersleri verdi. Halk türkülerini öğretti.

“Türk Müziği’nin tarlası, bağı, bahçesi, ırmağı, yağmuru, karı, fırtınası, gülü, gülüstanı” ile tam bir “Anadolu 1” albümünü yayımladı.

Amerika’da Anadolu’yu tanıtan Hüsnü AYDOĞDU, “Müzik yoldaştır, sırdaştır, dert ortağı ve zevk ortağıdır.” Diyor.

Ruhunu besleyen ve müzik dünyasının temellerini oluşturduğu Akıncılar Balçık köyünden söz ediyor. “Kuşlar, horozlar, kangallar, kurtlar, atlar, eşekler, kuzular, ve oğlakların seslerine eklenen kağnı gıcırtıları, çoban kavallarının sesleri, sürülerin kelek çıngırtıları ve dağcılar, ırgatlar ve köylülerin manileri ve türküleri ile canlanan doğal ortamda, doğa orkestrasının doğal ezgileriyle dolarak büyüdüm…”

Hüsnü AYDOĞDU evli  ve  iki çocuk babasıdır.